Nyheter på vei inn!

Kontakt Mohagen Bil AS

Lillann
Butikkansvarlig 
Ole Jan Stubberud
Daglig leder 
Frode Skjerva
Kundemottak 
Mari Marthe Rækstad
Marked 
Jan Hvinden
Selger 
Kjetil Gulbrandsen
Selger 
Ole Sigurd Marthins
Selger 

Chat via Facebook

Tyskproduserte Hymer er ett av merkene som nyter godt av at det blir lavere bompenger for bobiler over 3500 kg.

Fra 4. april blir det

billigere for tyngre bobiler

Tynge bobiler skal betale mindre i bompenger som en del av bompengereformen. Endringene trer i kraft fra 4. april 2016, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tekst: Freddy Kongsberg

- Sjåfører som kjører bobil eller stor personbil må i dag betale samme bompengetakst som store og tunge vogntog. Mange opplever dette som urimelig. Derfor gjør vi endringen som trer i kraft fra 4. april, slik at bobiler og store personbiler skal betale bomtakst på samme nivå som øvrige personbiler, sier Solvik-Olsen.

Endringene gjelder kjøretøy som er registrert som personbil, men som veier over 3500 kg og som derfor betaler samme takst som tunge næringskjøretøy på flere titalls tonn. Det er først og fremst bobiler og store personbiler som SUV som blir omfattet av endringen.

Tyngre bobiler, som Ole Einar Bjørndalens romslige luksusbobil Niesmann Arto vil etter planen betale mindre i bompenger i 2016.  
Betaler etter bruk
- Vi mener det er urimelig å kategorisere kjøretøy etter vekt uten å ta hensyn til hvordan kjøretøyene blir brukt og hva de er registrert som. Når biler over 3500 kg er registrert som personbiler mener vi at det også skal betale takst som personbiler, sier Solvik-Olsen.
 
Bompengereform
Rabatter betinger elektronisk brikke og gyldig avtale. Omlegging og forenkling av takst- og rabattsystem er et av flere tiltak i den nye bompengereformen. Blant annet skal drøye 50 bompengeselskap reduseres til fem selskap og staten skal dekke mer av renteutgiftene for bompengeselskapene.
 
Ifølge samferdselsministeren vil det medføre lavere takster i mange bomstasjoner.
Aktuelt